Nukleárny seminár - Stanislav Tokár (30.11.2022)

v stredu 30.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


24. 11. 2022 17.27 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Názov: Najnovšie výsledky štúdia Higgsovho bozónu a top kvarku z LHC

Termín: 30.11.2022, 14:00 hod., F1/364

Abstrakt:
Seminár je zameraný hlavne na najnovšie výsledky týkajúce sa fyziky Higgsovho bozónu a top kvarku získané v experimentoch LHC. Zároveň sú tieto výsledky analyzované v súvislosti so súčasným stavom testovania Štandardného modelu a dopadmi na také otázky časticovej fyziky ako je stabilita vákua či vnútorná konzistentnosť Štandardného modelu. Uvažuje sa tiež otázka ďalšieho napredovania časticovej fyziky.