Nukleárny seminár - Natália Džalaiová (4.5.2022)

v stredu 4.5.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


28. 04. 2022 10.42 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Natália Džalaiová

Názov: Produkcia podivnosti v Xe–Xe zrážkach pri energii √sNN = 5,44 TeV na experimente ALICE na LHC

Termín: 4.5.2022, 14:00 hod., zasadačka KJFB - F1/364


Abstrakt:
Jednou z popredných oblastí štúdia fyziky vysokých energií je štúdium silne interagujúcej hmoty, kvark-gluónovej plazmy (QGP). Zvýšená produkcia podivných častíc bola jedna z prvých navrhnutých signatúr tohto stavu. V práci sa zaoberáme produkciou multi-podivných (Ξ− and Ω− ) baryónov a ich antičastíc meraných experimentom ALICE na LHC v Xe–Xe zrážkach pri energii √sNN = 5,44 TeV. Spektrá priečnej hybnosti získané v strednej rapidite boli analyzované v intervale 0,6 < pT < 5 GeV/c pre Ξ a 1 < pT < 5 GeV/c pre Ω, od najcentrálnejších po najperiferálnejšie (po 90%) zrážky. Porovnanie získaných výsledkov s pp, p–Pb a Pb–Pb systémami má potenciál preskúmať mikroskopický pôvod navýšenej produkcie podivných častíc, ktorý je dodnes neznámy.