Nukleárny seminár - Lucia Keszeghová (23.11.2022)

v stredu 23.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


18. 11. 2022 10.54 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Lucia Keszeghová

Názov: Asociovaná produkcia top-kvarkového páru a Z bozónu v protón-protónových zrážkach na experimente ATLAS

Termín: 23.11.2022, 14:00 hod., F1/364

Abstrakt:
Asociovaná produkcia top-kvarkového páru a Z bozónu (ttZ) je zriedkavý proces predpovedaný Štandardným modelom. Štúdium ttZ procesu je možné vďaka vysokým energiám a luminozitám dosahovaných v protón-protónových zrážkach na urýchľovači LHC. Všetky doteraz namerané hodnoty účinného prierezu pre ttZ sú konzistentné s predpoveďou Štandardného modelu (0.86+0.07−0.08(scale)±0.03(PDF+αS) pb pri energii zrážky 13 TeV). Posledná analýza publikovaná experimentom ATLAS v Auguste 2021 namerala hodnotu účinného prierezu 0.99 ± 0.05(stat) ± 0.08(syst) pb pri energii zrážky 13 TeV. Toto meranie využívalo celý dataset z LHC Runu II s luminozitou 139 fb−1. Presnejšie zmeranie účinného prierezu ttZ produkcie je nevyhnutné pre lepšiu konfrontáciu s predpoveďou. Dosiahnutie väčšej presnosti je možné pomocou opätovnej analýzy celého datasetu z Runu II. Vylepšená analýza zahŕňa aj dvojleptónový rozpadový kanál, čo vedie k významnému zvýšeniu štatistiky. Hlavným zlepšením je ale využitie neurónových sietí na separáciu signálu od pozadia. Na seminári sa pozrieme na predbežné výsledky, ktoré naznačujú, že neurónové siete výrazne zlepšujú presnosť merania.