Michal Fečkan z FMFI UK patrí opäť medzi 1 % najcitovanejších matematikov sveta

K svetovej špičke najcitovanejších vedcov sa už druhýkrát zaradil matematik Michal Fečkan z Univerzity Komenského v Bratislave. Pred niekoľkými dňami získal prestížne ocenenie Highly Cited Researcher 2021 v odbore matematika vďaka viac ako 3300 citáciám jeho publikácií.


19. 11. 2021 21.28 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Tohtoročný zoznam najcitovanejších vedcov zahŕňa 6602 vedcov z viac ako 70 krajín v rôznych odboroch. Ide o vedcov s významným vplyvom vo svojom odbore vďaka ich viacnásobným citáciám za posledné desaťročie. Ich publikácie patria k 1 % najcitovanejších v databáze Web of Science™. Zoznam zverejňuje spoločnosť Clarivate, ktorá vlastní a prevádzkuje kolekciu vedeckých zdrojov vrátane prestížnej databázy Current Contents.

Michal Fečkan pôsobí na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Odborne sa zaoberá nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami. Veľkej pozornosti sa teší jeho prínos v oblasti analýzy riešení rovníc so zlomkovými deriváciami. Napísal viacero vedeckých monografií, ktoré boli publikované v špičkových zahraničných vydavateľstvách. Zároveň je garantom magisterského študijného programu manažérska matematika a doktorandského programu numerická matematika. Je držiteľom ocenenia Vedec roka SR 2017. Jeho Hirschov index je 28.

„Je to pocta pre moju vedeckú prácu. Matematiku robím hlavne preto, lebo ma baví a viem sa v nej realizovať. Ale tiež potrebujem odozvu na moju prácu a toto zaradenie mi potvrdzuje, že moje snaženie má zmysel. Potom to chápem ako vďaku pre moju rodinu, akadémiu a univerzitu, že som mohol a môžem vedecky pracovať. Bez toho by som nebol tam, kde som teraz. Teda vnímam to dosť komplexne, ale hlavne kladne a s pokorou,“ reagoval na ocenenie Michal Fečkan.

Ocenenie Highly Cited Researcher získal prvýkrát v roku 2019 a v roku 2021 tento úspech opakuje. Ďalšou pozitívnou správou pre Slovensko je fakt, že sa na zozname tento raz nachádzajú aj ďalší slovenskí vedci. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má dvoch zástupcov – Mariána Brestiča a Mareka Živčáka. Štvrtou vedkyňou zo Slovenska je Kaudia Jomová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

„Mimoriadne oceňujem medzinárodné uznanie profesora Michala Fečkana, ktorý patrí medzi svetových odborníkov. Jeho výskum nedávno pri svojej návšteve na Univerzite Komenského vyzdvihol aj nositeľ Nobelovej ceny Kip Thorne. Michal Fečkan je jedným z dôkazov, že na slovenských univerzitách sa robí svetová veda,“ uzavrel rektor UK Marek Števček.