iBobor - ďalší úspešný ročník

V novembri prebehol 15. ročník informatickej súťaže iBobor, ktorého organizátorom bola opäť Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky FMFI UK.


30. 11. 2021 12.59 hod.
Od: webmaster

Súťaž iBobor je slovenskou verziou informatickej súťaže Bebras (Bobor po litovsky). Slovensko patrí k skupine asi 60 európskych aj mimoeurópskych krajín, ktoré túto súťaž organizujú. V minulom roku sa súťaže zúčastnilo celkovo viac než 2,4 milióna žiakov z 56 krajín. Slovenský ročník bol už 15. v  oradí a prebehol v dňoch 8. – 12. novembra 2021. Zúčastnilo sa ho spolu 102 833 súťažiacich z 1406 škôl v 8 súťažných kategóriách. Takýto počet účastníkov predstavuje 1,88 % populácie Slovenska. Organizátor Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky FMFI UK na súťaži spolupracovala s firmou aSc – Applied Software Consultants a s  artnermi Soitron, Freedu a Slovenskou informatickou spoločnosťou.

„iBobor nie je súťažou osvietených počítačových šampiónov. Je určená každému žiakovi od druhákov základnej školy až po maturantov. Je pre každého, kto rád používa počítač, rád premýšľa a chce si zmerať svoje sily v oblasti modernej informatiky, logického myslenia a práce s digitálnymi technológiami,“ povedala vedúca projektu Monika Tomcsányiová z FMFI UK. „V súťaži sa nezameriavame na preverovanie pamäti ani faktov. Skúšame, či majú dievčatá a chlapci chuť popremýšľať, potrápiť sa a dokázať si, že počítače nie sú iba na vyhľadávanie informácií na internete a na komunikáciu s kamarátmi. Mimoriadne vysoký záujem o súťaž nás každý rok presviedča o tom, že takýchto žiakov je na Slovensku veľmi veľa,“ uviedla.

Súťaž prebiehala v prostredí EduPage, ktoré vyvinul partner súťaže aSc – Applied Software Consultants. Žiaci mohli súťažiť online cez svoj webový prehliadač. Vďaka novému prostrediu sa zlepšilo prispôsobovanie zobrazovania úloh na rôznych rozlíšeniach digitálnych zariadení, a tak mohli žiaci súťažiť aj na svojich smartfónoch. Podobne ako v minulých ročníkoch aj v novom systéme dostal žiak kód, ktorým sa v určený deň prihlásil do svojho súťažného priestoru na webe. Tam našiel podľa svojej kategórie 9, 12 alebo 15 úloh, ktoré mal vyriešiť za 30 alebo 40 minút. Niektoré z úloh boli jednoduché s jasnou a krátkou odpoveďou, ktorú súťažiaci vyberá zo štyroch ponúknutých možností. Iné boli malými interaktívnymi úlohami s programátorským či algoritmickým problémom.

„V dnešnej dobe sa veľa diskutuje o potrebe motivovať mladých ľudí pre štúdium informatiky. Preto som rád, že kolegovia a kolegyne z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK aktívne pomáhajú šíriť záujem o informačné technológie na školách. Verím, že mnoho šikovných mladých ľudí bude na tejto fakulte študovať a stanú sa z nich odborníčky a odborníci na IT,“ uzavrel rektor Univerzity Komenského Marek Števček.

iBobor - ročník 2021/2022 - záverečná správa