Cena za mimoriadne zásluhy pre docenta Kubáčka.

Cenu za mimoriadne zásluhy na popularizácii vedy, štúdia a propagácii fakulty spojenú s plaketou k dosiahnutiu 2 miliónov pozretí na YouTube si pán Kubáček prevzal z rúk dekana FMFI UK.


26. 11. 2021 15.19 hod.
Od: Stanislav Griguš

Docent Zbyněk Kubáček si 24. novembra 2021 od dekana našej fakulty profesora Daniela Ševčoviča prevzal cenu za mimoriadne zásluhy na popularizácii vedy, štúdia a propagácii fakulty spojenú s plaketou k dosiahnutiu 2 miliónov pozretí na YouTube! Gratulujeme k sledovanosti.

Na našom fakultnom YouTube kanáli nájdete od docenta Kubáčka 9 populárno-vedeckých prednášok, záznamy všetkých prednášok semestra jeho predmetov Matematická analýza 1 a 2, a nechýbajú vystúpenia C&K komorného orchestera Zbyňka Kubáčka. Medzi populárne videá patrí aj zostrih najlepších docentových výrokov. Zo všetkých najsledovanejšie video je prekvapivo práve prvá prednáška predmetu Matematická Analýza, ktoré má aktuálne 650 tisíc pozretí.

Všetky videá s docentom Kubáčkom nájdete prehľadne v playliste tu: https://bit.ly/kubacek