Seminár z teoretickej fyziky - Martin Krššák (26.4.2017)

v stredu 26.4.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125


21. 04. 2017 09.26 hod.
Od: Peter Maták

Prednášajúci: Martin Krššák (Laboratory of Theoretical Physics, Institute of Physics, University of Tartu, Estonia)

Názov: Modifikované teórie gravitácie

Termín: 26.4.2017, 14:00 hod., F2/125


Abstrakt:
Jednou z najväčších výziev v súčasnej teoretickej fyzike je porozumenie zrýchleného rozpínania Vesmíru. V štandardnom model kozmológie sa zvyčajne predpokladá platnosť teórie relativity a vyžaduje sa zavedenie tzv. temnej energie, ktorá by mala tvoriť väčšinu obsahu Vesmíru. Alternatívny prístup, ktorý naberá na popularite v posledných rokoch, je zavedenie korekcii/modifikácii teórie relativity. V tomto seminári ukážem tri rôzne dôvody prečo sa zaujímať o takéto modifikované teórie a predvediem niektoré základne výsledky na najjednoduchšom a najviac študovanom z týchto modelov, ktorým je $f(R)$ gravitácia. Potom sa budem snažiť prezentovať niektoré nové modely gravitácie postavené na základe modifikácii teórie relativity v jej teleparallelnej formulácii ako je $f(T)$ gravitácia, na ktorých pracujem.