Nukleárny seminár - Miroslav Macko (26.4.2017)

v stredu 26.4.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


21. 04. 2017 09.36 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti: 

Prednášajúci:  Mgr. Miroslav Macko 
(1.  Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Bratislava, Slovensko, 2. Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT v Praze, Česká republika, 3. Centre d’Études Nucléaires de Bordeaux Gradignan, Université de Bordeaux, Francúzsko)

Názov: Hľadanie bezneutrínového dvojitého beta rozpadu na SuperNEMO demonštrátore

Termín: 26.4.2017, 14:00 hod., zasadačka KJFB (F1/364)


Abstrakt:
Objav neutrínových oscilácií experimentálne potvrdil nutnosť rozšírenia Štandardného Modelu časticovej fyziky v sektore neutrín. Hmotnosti neutrín, ich hierarchia aj podstata (Majoranovské alebo Diracovské) stále ostávajú neznáme.
Odpovede na otázky neutrínovej fyziky nám môže poskytnúť pozorovanie tzv. bezneutrínového dvojitého beta rozpadu (0νββ). Tento veľmi zriedkavý jadrový proces doteraz nebol pozorovaný a odhad dolnej hranice jeho času polpremeny sa momentálne pohybuje na rádovo ~ 1024 rokov. Mnohé experimenty druhej generácie, ktoré sú dizajnované na stovky až tisícky kilogramov pozorovaného izotopu, sú momentálne v prevádzke, v príprave alebo plánované.
 SuperNEMO (Neutrino Ettore Majorana Observatory) je 0νββ experiment, ktorý bude hľadať 0νββ v 82Se. Jeho konštrukcia je momentálne vo finálnej fáze v najhlbšom podzemnom laboratóriu v Európe (1.7 km hlboko, t.j. 4 800 m.w.e.) v LSM (Laboratoire Souterrain de Modane) na Francúzsko-Talianskej hranici.