Informačný seminár k výzve MSCA-IF-2017: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (27.4.2017)

vo štvrtok 27.4.2017 o 14:00 hod. v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK


18. 04. 2017 18.42 hod.
Od: Martina Sandanusová

Oddelenie projektov Rektorátu UK si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár k výzve MSCA-IF-2017: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS na predkladanie žiadostí o individuálne štipendiá v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie.

Seminár sa uskutoční 27. apríla 2017 o 14:00 h v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK na Ilkovičovej ul. 8 v Bratislave  

Podujatie zahŕňa:

  • predstavenie programu,
  • aktuálne podmienky a termíny výzvy,
  • proces prípravy žiadosti a hodnotenia,
  • prezentáciu podporných služieb Oddelenia projektov RUK.

O skúsenosti sa s nami podelí aj úspešný riešiteľ projektu MSCA-IF prof. J. Noga z Prírodovedeckej fakulty UK. 

Účasť na seminári prosíme potvrdiť registráciou na https://goo.gl/forms/TWXqJ3nFGMVAh9cG3.