KDMFI zorganizovala 13. ročník informatickej súťaže iBobor

V dňoch 11. až 15. novembra 2019 prebehol na Slovensku 13. ročník súťaže iBobor. Zúčastnilo sa jej 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl, ktorí súťažili v ôsmich kategóriách.


05. 12. 2019 14.31 hod.
Od: Lucia Budinská

Oproti minulému roku sa počet súťažiacich zvýšil o 15,2 % a po prvýkrát sme prekonali aj hranicu 1 000 zapojených škôl. Súťaž Bebras (bobor po litovsky) sa organizuje v približne 60 krajinách po celom svete a Slovensko každoročne patrí medzi krajiny, v ktorých sa do súťaže zapája najväčšie percento obyvateľov (tento rok to je 1,65 %). 

iBobor nie je súťaž (len) pre osvietených počítačových šampiónov, ale pre každého žiaka od druhákov základnej školy až po maturantov, pre každého, kto rád používa počítač, kto rád premýšľa a chce si zmerať svoje sily v oblasti modernej informatiky, algoritmického a logického myslenia a práce s digitálnymi technológiami. V súťaži sa nezameriavame na preverovanie pamäti, ani nepodstatných faktov. Skúšame, či majú dievčatá a chlapci chuť popremýšľať, potrápiť sa a dokázať (si), že počítače nie sú iba na vyhľadávanie informácií na internete a na komunikáciu s kamarátmi. Mimoriadne vysoký záujem o súťaž nás každý rok presviedča o tom, že takýchto žiakov je na Slovensku veľmi veľa! 

Súťaž na Slovensku organizuje Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s podporou partnerov Soitron a Freedu. Medzi cieľmi, ktoré sme si zvolili pri realizovaní súťaže, bolo aj rozvíjanie záujmu o informatiku a búranie mýtov o tom, čo informatika je a čo nie. Prevažne pozitívne ohlasy žiakov a učiteľov ukazujú, že sa nám to darí a utvrdzujú nás v tom, že organizovanie iBobra má zmysel.  

Viac o súťaži, jej priebehu a pravidlách, ale aj archív súťažných úloh nájdete na stránke www.ibobor.sk a rozhovor s organizátormi vo videu na https://www.youtube.com/watch?v=ju4F3Zmu0a4 .