Akademická štvrťhodinka - prieskum spokojnosti študentov

Celoslovenský prieskum študentskej spokojnosti pripravila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.


05. 05. 2021 08.42 hod.
Od: Kristína Rostás

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo pripravila celoslovenský prieskum študentskej spokojnosti s názvom Akademická štvrťhodinka.

Prieskum mapuje pohľady vysokoškolákov na ich vzdelávanie a zistenia budú k dispozícií vysokým školám, aby s nimi mohli ďalej pracovať a vzdelávanie zlepšovať. Hlas študentov, teda Váš hlas, môže mať reálny dopad na zlepšovanie kvality vzdelávania, vysokoškolského prostredia, ale aj systémové zmeny v školstve. 

V týchto dňoch budú  rozposielané unikátne odkazy a nájdite to v školskej e-mailovej schránke. 

Z hľadiska spoľahlivosti zberu dát je kľúčové, aby sa zapojilo čo najviac študentov, zvýši to jeho výpovednú hodnotu a presnosť prieskumu. 

Prečo vyplniť dotazník 

 

  • Reálny dopad. Podnety od študentov budú k dispozícii vysokým školám a jedným z podkladov pri posudzovaní kvality vzdelávania na VŠ v rámci akreditácie. Akreditačná agentúra bude sledovať, ako vysoká škola pracuje so spätnou väzbou od študentov.
  • Anonymita. Všetky odpovede sú dôverné a anonymizované. Študenti sa nemusia báť postihu za kritický názor.
  • Odmeny. Okrem dobrého pocitu všetci študenti získajú odmenu a vyžrebovaní šťastlivci aj ďalšie zaujímavé vecné ceny. 
  • Trvá iba 15 min. Vyplnenie dotazníka zaberie typicky štvrť hodiny. Preto sa to aj nazýva Akademická štvrťhodinka. 

Čas na vyplnenie dotazníka je do 30. mája 2021. Viac informácií nájdete na prieskum.saavs.sk

Prosíme Vás, aby ste sledovali Vaše mailové adresy a vyplnili dotazník.

Veľmi pekne Vám ďakujeme.