Česko-slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Pozývame Vás na 9. ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky, ktorý sa uskutoční v piatok 18.6.2021 od 9:00 online formou.


14. 06. 2021 11.54 hod.
Od: Lucia Budinská

Oddelenie didaktiky informatiky pod vedením doc. RNDr. Ľudmily Jaškovej, PhD. organizuje tento rok už 9. ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky. Konať sa bude v piatok 18.6.2021 od 9:00 online formou. Prihlásených je 13 účastníkov z 9 univerzít (4 českých a 5 slovenských), ktorí sa vo svojich príspevkoch venujú vyučovaniu informatiky na všetkých stupňoch vzdelávania. 

Našu fakultu zastupujú Barbora Stenová, študentka tretieho ročníka učiteľstva matematiky a informatiky, s prácou Analýza ovládania detských edukačných robotických hračiek, a Bc. Kristián Kolčák, študent prvého ročníka magisterského štúdia učiteľstva informatiky a biológie, s prácou Vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie vo vyučovaní informatiky. Barbore a Kristiánovi, a rovnako tak aj všetkým ďalším účastníkom, držíme palce a tešíme sa na ich prezentácie. 

Program konferencie a ďalšie informácie

Možnosť pripojenia online cez MS Teams