Čo robiť po škole? (5.4.2016)

diskusia 5.4.2016 o 17:00 v Skleníku


25. 03. 2016 18.35 hod.
Od: Stanislav Griguš

Čo robiť po škole? Diskusia o tom, čo robiť s diplomom. PhD. alebo súkromná sféra? Aké prekvapenia čakajú vo svete po škole? Ako sa na ne pripraviť? Čakajú firmy od študentov iné veci ako škola? Príďte na diskusiu 5.4.2016 o 17:00 v Skleníku.

Hostia:

Michal Ukropec - riaditeľ Infotech/zakladateľ Slovenského technologického inštitútu (STI)

Doc. Daniel Olejár -  prorektor pre informačné technológie

Vlado Boža - PhD študent