Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Pavel Brunovský (7.4.2016)

vo štvrtok 7.4.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/223


31. 03. 2016 13.47 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci:  prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

Názov: Dichotómia, veta o uzavretom obraze a optimálne riadenie

Termín: 7.4.2016, 14:00 hod., M/223

Abstrakt:
Reč bude o tom, ako predpoklad hyperboličnosti dynamiky umožní dokázať uzavretosť obrazu istého operátora na $l_\infty$ a tým odvodiť nutnú podmienku optimality typu princípu maxima pre úlohu optimálneho riadenia s diskrétnym časom a nekonečným horizontom.

Stránka seminára