VPS a PPS - zimný semester 2020

Vedecké pomocné sily a Pedagogické pomocné sily


16. 10. 2020 20.44 hod.
Od: Kristína Rostás

Už tretí rok bola medzi zamestnancami fakulty zverejnená výzva na predkladanie návrhov na obsadenie pozícií pre pedagogické pomocné sily  a vedecké pomocné sily.

Na pozície vedeckých pracovných síl na obdobie 15.10.2020-31.1.2021  bolo schválených 13 študentov: 1 miesto obsadil študent učiteľstva matematiky a fyziky, 1 miesto obsadil študent informatiky a 11 miest obsadili študenti zo študijného odboru fyzika. 

Na pozície pedagogických pracovných síl  na obdobie 15.10.2020-31.1.2021  bolo schválených 6 študentov: 1 miesto obsadil študent učiteľstva matematiky a fyziky, 3 miesta obsadili študenti informatiky, resp. aplikovanej informatiky a 2 miesta obsadili študenti z programu obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika. 

Navrhovateľom ďakujeme za návrhy, študentom ďakujeme za pomoc pri vedeckých, resp. pedagogických prácach a veríme, že v budúcnosti podporíme ešte viac projektov.