Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Martin Takáč, PhD. (27.3.2017)

v pondelok 27.3.2017 o 13:00 hod. v posluchárni C


16. 03. 2017 15.07 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, sa uskutoční dňa 27. marca 2017 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Martin Takáča, PhD., pracovníka Katedry aplikovanej informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

„Autonomous Construction of Knowledge in Computational Systems

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

Computational Structures for Knowledge Representation and Language Acquisition 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.