Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Mária Trnovská, PhD. (25.4.2016)

v pondelok 25.4.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C


15. 04. 2016 12.54 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie matematiky, sa uskutoční dňa 25. apríla 2016 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14,00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDrMárie Trnovskej, PhD., pracovníčky Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

Dualita v kónickom lineárnom programovaní

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

Conic Linear Optimization, Duality, Methods and Applications 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.