Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. (9.5.2016)

v pondelok 9.5.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C


28. 04. 2016 13.48 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, sa uskutoční dňa 9. mája 2016 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14,00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDrĽudmily Jaškovej, PhD., pracovníčky Katedry základov a vyučovania informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

Učiteľ informatiky v inkluzívnom vzdelávaní

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

Vyučovanie informatiky pre nevidiacich žiakov nižších ročníkov sekundárneho vzdelávania 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.