Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

v pondelok 11.4.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C


01. 04. 2016 09.37 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, sa uskutoční dňa 11. apríla 2016 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14,00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Ľubomíra Šnajdera, PhD., pracovníka Oddelenia didaktiky informatiky a podporných technológií, Prírodovedeckej fakulty, Ústavu informatiky, Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach na tému:

Programovanie mobilných zariadení ako súčasť moderného vyučovania informatiky na základných a stredných školách 

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky