Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Juraj Tóth, PhD. (27.2.2017)

v pondelok 27.2.2017 o 13:30 hod. v posluchárni C


17. 02. 2017 13.14 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 27. februára 2017 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,30 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Juraja Tótha, PhD., pracovníka Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK na tému:

„Meteority a malé asteroidy

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Meteory a meteority a ich súvis s asteroidmi a kométami. 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.