Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Jaroslav Dudík, PhD. (20.2.2017)

v pondelok 20.2.2017 o 13:30 hod. v posluchárni C


09. 02. 2017 09.57 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 20. februára 2017 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,30 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Jaroslava Dudíka, PhD., pracovníka Astronomického ústavu Akadémie Věd ČR v Ondřejove na tému:

„Slnečná atmosféra a cyklus aktivity

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Magnetická štruktúra slnečnej koróny 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.