Verejná habilitačná prednáška - PaedDr. Klára Velmovská, PhD. (1.2.2016)

v pondelok 1.2.2016 o 11:00 hod. v posluchárni C


20. 01. 2016 12.19 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 1. februára 2016 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 11,00 hod. verejná habilitačná prednáška PaedDr. Kláry Velmovskej, PhD., pracovníčky Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

Hodnotenie vstupných vedomostí z fyziky u študentov bakalárskeho štúdia na FMFI UK

a obhajoba habilitačnej práce na tému: 

Rozvíjanie kritického myslenia na vyučovaní fyziky