Obhajoba dizertačnej práce - Robin Menthéour (2.2.2023)

vo štvrtok 2.2.2023 o 10:00 hod. v miestnosti F2/-167


13. 01. 2023 21.13 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika plazmy

Termín obhajoby: 2. februára 2023 o 10:00 hod.

Miesto konania obhajoby: F2/-167, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Effects of plasma activated water chemistry in a combination with a sub-microsecond pulsed field on microorganisms

Uchádzač: Robin Menthéour

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. František Krčma, PhD., prof. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD., doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., doc. RNDr. Matej Klas, PhD.
Oponenti: prof. Joanna Pawlat, DEng., Dr. Eric Robert, PhD., doc. RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN