Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Chudjak (24.8.2020)

v pondelok 24.8.2020 o 13:00 hod. v miestnosti M/223


27. 07. 2020 15.17 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 24. augusta 2020 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/223

Téma dizertačnej práce: Phase change and flow in multiphase systems

Uchádzač: Mgr. Martin Chudjak

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Peter Guba, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
Členovia: Mgr. Juraj Kyselica, PhD., doc. RNDr. Ján Boďa, CSc., doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD., doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc., doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Ján Filo, CSc., RNDr. Ján Šimkanin, PhD., Mgr. Miloš Revallo, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce