Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Eva Benková (30.8.2022)

v utorok 30.8.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C


05. 08. 2022 12.28 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 30. august 2022 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK

Téma dizertačnej práce: Algorithms for computing optimal designs of experiments under constraints

Uchádzač: Mgr. Eva Benková

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
Členovia: doc. RNDr. Margaréta Halická, PhD., doc. RNDr. Daniel Klein, PhD., doc. RNDr. Oľga Nanásiová, PhD., prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc., doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD., doc. RNDr. Viktor Witkovský, PhD.
Oponenti: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD., doc. Mgr. Lenka Filová, PhD., prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN