Nukleárny seminár - Pavel Povinec (17.3.2021)

v stredu 17.3.2021 o 14:00 hod. online formou


11. 03. 2021 15.40 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. 

Názov:  Štúdium klimatických zmien pomocou environmentálnych izotopov

Termín: 17.3.2021, 14:00 hod., MS Teams


Abstrakt:
Minulé klimatické zmeny najmä počas Pleistocénu a Holocénu sú hodnotené a porovnávné s nedávnymi zmenami počas industrualizácie a rastu CO2 koncentrácie v atmospfére. Budúce trendy sú tiež diskutované, s možnými prírodnými vs. antropogénnymi dopadmi.

Informácie o pripojení budú zverejnené pred konaním.