Matematické princípy prírodnej filozofie / preklad Juraj Šebesta

Doc. Juraj Šebesta preložil do slovenčiny knihy sira Isaaca Newtona


08. 11. 2021 09.04 hod.
Od: Peter Demkanin

Pred pár týždňami náš kolega doc. Juraj Šebesta vydal svoj preklad kníh sira Isaaca Newtona. Nebýva zvykom, aby dobrá zahraničná kniha čakala na svoje prvé slovenské vydanie 170 rokov (alebo, presnejšie, 334 rokov od originálneho vydania v latinčine). Väčšina kníh stráca na aktuálnosti a dostáva sa do zabudnutia oveľa skôr. Skutočnosť, že Šebestove slovenské vydanie Newtonovych kníh prišlo v tomto období nemôže byť náhoda. Kniha má veľký potenciál prispieť okrem iného aj k rozvoju vied o učení sa. Ako vzniká teória? Ako sa formulujú hypotézy? Ako vysvetliť jav odvolávajúc sa na známe fakty? Ako píše doc. Šebesta v predhovore, „hoci sú Princípy navýsosť matematická a čiastočne fyzikálna kniha, sú v nej mnohé a mnohé miesta, ktoré môžu zaujať aj ...“ . 

Vydavateľstvo: SPEKTRUM STU
ISBN: 978-227-5095-0
Rok vydania: 2021 


Kniha je k dispozícii k nahliadnutiu (prezenčne) v Knižničnom a edičnom centre FMFI UK.