Kontrolná etapa - študenti končiaci bakalárske štúdium

Termín: do 11.6.2023


17. 05. 2023 14.25 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov bakalárskeho štúdia končiacich v akademickom roku 2022/2023, aby: 

  • si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v systéme AIS2 získané (aj zapísané) hodnotenia a ihneď oznámili e-mailom svojej študijnej referentke, že ukončili svoje skúškové obdobie 
  • osobná účasť študenta na študijnom oddelení nie je potrebná

Termín: najneskôr 11.6.2023