Scratch Cup, Python Cup, JavaScript Cup 2023

Pracovníci Oddelenia didaktiky informatiky KDMFI úspešne zorganizovali ďalšie ročníky programátorských súťaží pre žiakov základných a stredných skôl.


24. 04. 2023 11.00 hod.
Od: Monika Tomcsányiová

Dňa 19. apríla 2023 sa konali programátorské súťaže Scratch Cup, Python Cup a tento rok aj pilotný ročník súťaže JavaScript Cup. Úlohou žiakov v každej z týchto súťaží je počas 90 minút naprogramovať tri úlohy, ktoré preverujú programátorské schopnosti žiakov základných a stredných škôl.

Súťaž Scratch Cup je určená pre žiakov 5. až 9. ročníka a tento rok sa do nej zapojilo 1184 žiakov zo 187 škôl. Súťaže Python Cup, ktorá je určená pre ôsmakov, deviatakov alebo žiakov strednej školy, sa zúčastnilo 1014 žiakov zo 129 škôl. Do pilotného ročníka súťaže JavaScript Cup sa zapojilo 8 žiakov zo 7 škôl.

Súťaže každoročne pripravujú pracovníci Oddelenia didaktiky informatiky Katedry didaktiky MFI v spolupráci s firmou aSc Applied Software Consultants, s.r.o. v systéme EduPage.