Nadácia Tatra banky - Kvalita vzdelávania


30. 04. 2018 07.49 hod.
Od: Martina Sandanusová

Cieľ programu: 

  • Prispieť k zvyšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách.
  • Prostredníctvom grantovej podpory finančne prispieť ku skvalitneniu vyučby konkretného študijneho programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informacie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.
  • Prostredníctvom grantovej podpory pomôcť pri aplikácii nových metód, foriem a postupov tak, aby sa vzdelávací proces stal prístupnejší a aktuálnejší a aby tak umožňoval študentom využiť potrebné vedomosti a zručnosti pri uplatňovaní sa na trhu práce.
  • Prostredníctvom grantovej podpory podporiť tých, ktorí sa snažia maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, podporiť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločensky status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov.

Technické informácie:

Realizáciu projektu naplánujte od začiatku septembra 2018 do konca novembra 2019.

Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať každý projekt, je 5 000 EUR.

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 15. júna 2018 zozbiera všetky vypracovaná projekty, ktoré budú spolu s prílohami predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Projekty sa podávajú len elektronicky prostredníctvom online formulára na www.nadaciatatrabanky.sk

 

Viac informácií na: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/