Horizont 2020 - Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

Aktuálne otvorená výzva: Twinning . Termín uzávierok: 15.11.2018


25. 05. 2018 22.17 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálne otvorenú výzvu na podávanie žiadostí  Twinning (WIDESPREAD-03-2018) v grantovom programe pre vedu, výskum a inovácie, Horizont 2020 v oblasti „Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti“.

Cieľom grantu je podporiť partnerstvo s excelentnými zahraničnými partnermi, ktorí v príslušnej oblasti zastávajú vedúce postavenie na medzinárodnej úrovni.

Uzávierka žiadostí je 15. novembra 2018

Aktuálne podmienky výzvy: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2018.html.