European Green Deal

EK oznámila otvorenie výzvy v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty. Výzva v rámci Európskej zelenej dohody, ktorá je financovaná z programu Horizont 2020. Termín na predkladanie návrhov: 26.1.2021


21. 09. 2020 16.59 hod.
Od: Juraj Tóth

Dňa 17. septembra 2020 Európska komisia oznámila otvorenie výzvy v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy. Výzva v rámci Európskej zelenej dohody (European Green Deal), ktorá je financovaná z programu Horizont 2020, podnieti zotavenie Európy z krízy spôsobenej koronavírusom tým, že ekologické výzvy premení na inovačné príležitosti. Výzva sa oficiálne spustila zverejnením textov a podmienok výzvy v jednotlivých oblastiach (areas) na Funding & Tenders portáli v piatok 18. septembra 2020.

Pracovný program s textom výziev nájdete ako Work Programme 2018-20 ako časť 20. Cross-cutting activities.

Green Deal Call je posledná a najväčšia výzva programu Horizont 2020. Investície, ktorých jadrom sú inovácie, urýchlia spravodlivý a udržateľný prechod na klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050.

Očakáva sa, že z projektov financovaných v rámci tejto výzvy vzídu výsledky s hmatateľnými prínosmi v desiatich oblastiach.

Osem tematických oblastí odrážajúcich kľúčové pracovné línie Európskej zelenej dohody: 

  1. zvýšenie ambícií v oblasti klímy;
  2. bezpečné dodávky čistej a cenovo dostupnej energie;
  3. priemysel pre čisté a obehové hospodárstvo;
  4. budovy s efektívnym využívaním energie a zdrojov;
  5. udržateľná a inteligentná mobilita;
  6. stratégia Z farmy na stôl (Farm to Fork);
  7. biodiverzita a ekosystémy;
  8. prostredia s nulovým znečisťovaním a bez toxických látok.

K spomenutým ôsmim tematickým oblastiam patria i dve horizontálne oblasti, prostredníctvom ktorých sa usiluje o posilnenie znalostí a posilnenie postavenia občanov. Dané oblasti ponúkajú dlhodobú perspektívu pri dosahovaní transformácií opísaných v Európskej zelenej dohode.

Termín na predkladanie návrhov je 26. január 2021. Očakáva sa, že vybrané projekty sa začnú realizovať na jeseň 2021.

Bližšie informácie získate na webovej stránke SLORD

Zároveň do pozornosti dávame pripravovaný medzinárodný brokerage event / partnerské podujatie, ktorého hlavným cieľom bude poskytnúť bližšie informácie o výzve Green Deal Call a poskytnúť platformu pre získanie partnerov. Iniciatívu pripravujú kancelárie národných kontaktných bodov H2020 v Slovenskej a Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Izraeli v spolupráci s medzinárodnou sieťou Enterprise Europe Network a iniciatívou BIOEAST. Bližšie informácie vrátane registrácie získate na nasledovnej webovej stránke: https://www.slord.sk/podujatia/h2020-green-deal-call-virtualne-partnerske-podujatie/