EU Missions - výzva na predkladanie nápadov

pre budúce výskumno-inovačné misie Európskej únie.


07. 09. 2020 13.55 hod.
Od: Juraj Tóth

Dňa 1. septembra 2020 spustila Európska komisia výzvu na predkladanie nápadov pre budúce výskumno-inovačné misie EÚ. Výzva je určená pre všetkých občanov EÚ, ktorí majú záujem prispievať k vytváraniu zdravšej, ekologickejšej a odolnejšej Európy a podieľať sa na implementácií vybraných návrhov v misiám EÚ.

Cieľom misií EÚ je dosiahnuť riešenia pre niektoré z našich najväčších spoločenských výziev, ako sú rakovina, prispôsobenie sa klimatickým zmenám, zdravé oceány a vodné toky, klimaticky neutrálne mestá a zdravá pôda a potraviny. 

Európska komisia navrhuje a vytvára tieto misie v spolupráci s občanmi EÚ, aby zabezpečila, že misie zodpovedajú ich očakávaniam a potrebám. V rámci tohto procesu bola spustená interaktívna pilotná platforma, aby každý mohol predložiť svoje vlastné nápady a hlasovať za tie, ktoré sa mu najviac páčia. 

Možnosť predkladať návrhy a hlasovať bude otvorená do 14. septembra 2020.

Výsledky najnovšej výzvy na predkladanie nápadov budú prezentované na online podujatí Európske dni výskumu a inovácií, ktoré sa uskutoční vdňoch 22. až 24. septembra 2020. Na tomto podujatí odovzdajú misijné rady Európskej komisii aj odporúčania týkajúce sa ich záverečných misií. Vybrané misie budú oznámené na konci roka 2020 a spustené budú v priebehu roka 2021.