APVV - VV 2020

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2020


23. 09. 2020 12.31 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum vyhlásenia: 22.9.2020

Dátum uzavretia: 23.11.2020, 12:00

Doba riešenia projektov Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2021. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov. 

Viac informácií: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2020.html