Tretí rok projektu MaTeK

Video projektu MaTeK stručne predstavuje stretnutie študentov zapojených krajín do projektu, ktoré sa konalo v máji 2023 v Prahe.


18. 12. 2023 13.00 hod.
Od: Tünde Kozánek Kiss

Projekt MaTeK sa pomaly blíži ku koncu. V treťom roku projektu prebehla na zapojených inštitúciách intervencia. Tretí rok projektu bol výnimočný z toho dôvodu, že nielen riešitelia projektu sa mohli stretnúť, ale aj študenti, ktorí boli súčasťou intervencie. Medzinárodné stretnutie študentov prebehlo v máji 2023 v Prahe. Študenti okrem toho, že si predstavili svoj školský systém, spolupracovali aj v medzinárodných skupinách, a samozrejme v rámci neformálnej časti stretnutia spoznali nielen Prahu, ale aj vytvárali kamarátstva. Pozývame Vás na pozretie krátkeho videa, ako študenti prežívali stretnutie v Prahe.