Prezidentka SR ocenila absolventa fakulty

Absolvent našej fakulty RNDr. Rudolf Fiby bol ocenený Radom Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam.


16. 01. 2024 20.18 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Dňa 14. januára 2024 vyznamenala prezidentka Slovenskej republiky RNDr. Rudolfa Fibyho Radom Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam. 

V auguste 1969 po ukončení vysokej školy bol prijatý ako asistent na Katedru geometrie našej fakulty (vtedy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského). Úzko spolupracoval s m tematikom RNDr. Vladimírom Juklom, ktorý bol katolíckym disidentom. Dr. Rudolf Fiby bol neskôr vysvätený za katolíckeho kňaza a aktívne sa venoval šíreniu viery. Jeden zo zakladajúcich členov Spoločenstva Fatima a náš absolvent RNDr. Rudolf Fiby SF zomrel 9. októbra 2014 v Košiciach.