Oslavy 30. výročia vstupu SR do CERN

Oslava sa uskutočníla na pôde fakulty v utorok 27. júna 2023 pod záštitou prezidentky SR a za účasti významných hostí.


25. 09. 2023 11.13 hod.
Od: Pavol Bartoš

Slovenská Republika sa stala členskou krajinou medzivládnej vedeckej inštitúcie CERN dňa 1. júla 1993. V utorok 27. júna 2023 sa pod záštitou prezidentky SR uskutočnila oslava tohto výročia.

Na oslavách sa zúčastnila riaditeľka CERN pre medzinárodné vzťahy p. Charlotte Warakaulle, zástupcovia MŠVVaŠ Slovenskej Republiky, MŠMT Českej Republiky, veľvyslanec SR pri OSN v Ženeve, zástupcovia inštitúcii spolupracujúcich s CERN-om ako zo Slovenska (SAV, UK, UPJS, TUKE, …) tak aj z Čiech (UK, ČAV). 

Oslavy začali ranným programom pre stredoškolákov na FMFI UK, kde si študenti okrem prednášok a virtuálnej návštevy detektora ATLAS mohli vyskúšať vlastnými rukami zostaviť hmlovú komoru a vidieť stopy častíc kozmického žiarenia. Rovnaké podujatie pre stredoškolákov sa uskutočnilo už skôr (15.6.2023) na pôde Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ v Košiciach. 

Popoludní sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie vo Vedeckom Parku UK, kde pozvaní hostia predniesli svoje príhovory, a zástupcovia slovenskej vedeckej obce zosumarizovali čo sa Slovensku za tých 30 rokov spolupráce s CERN podarilo, nielen na vedeckej úrovni, ale aj prínos pre slovenský priemysel, či výučbu študentov rôznych odborov. 

Oslavy zanechali veľmi dobrý dojem ako u pani riaditeľky, ktorá ocenila akciu pre stredoškolákov, ako aj výrazné zastúpenie mladých kolegov na oslavách. Rovnako zástupcovia minsterstiev a inštitúcií potvrdili veľký význam spolupráce SR s CERN a možnosti, ktoré táto spolupráca ponúka nielen pre vedcov, ale aj pre slovenskú spoločnosť ako celok. Slovensko sa v CERN-e nielen zapája do vedeckých experimentov, ale úspešne rozvíja spoluprácu v IT oblasti či v rôznych technických odboroch a doterajšia úspešná spolupráca otvára ďalšie príležitosti do budúcnosti.

Viac informácií ako aj kompletnú fotogalériu nájdete na stránke podujatia