Profesor Čižmár ocenený Zlatou medailou UK

Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce dňa 19.9.2022 udelil rektor UK Zlatú medailu Univerzity Komenského profesorovi Jánovi Čižmárovi.


21. 09. 2022 13.32 hod.
Od: Andrej Ferko

Zhodou okolností sa to udialo práve na Konštantína, kedy by mal meniny „náš“ prekladateľ Biblie. „Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce udelil rektor Zlatú medailu UK profesorovi Jánovi Čižmárovi za dlhoročný zástoj v oblasti zveľaďovania národnej kultúry a vzdelanosti predovšetkým záslužnou publikačnou a prekladateľskou činnosťou, zaraďujúcom Slovenskú republiku ku kultúrnej a civilizovanej Európe.“

Náš kolega prof. Ján Čižmár, autor monumentálneho diela Dejiny matematiky (Perfekt 2017) preložil a súčasnými komentármi vybavil “základný kameň európskej civilizácie”, ktoré Euklides (doslovne Renomovaný, Slávny) vytvoril v Alexandrii. Hodno pripomenúť, že dňa 8. júla 2022 pán rektor UK pokrstil Základy, historicky prvý preklad nadčasového diela a moderných komentárov, ktoré vytvoril prof. Ján Čižmár. Monumentálne dielo vydalo vydavateľstvo Perfekt.   TASR túto zriedkavú správu oznámila ako Uvedenie prvého slovenského prekladu a komentáru knihy Euklides – Základy a autora jedinečného kultúrneho počinu predstavila TA3 v relácii Univerzita Komenského slávnostne uviedla do života vrcholné dielo antickej matematiky

Údajne druhá najvydávanejšia kniha sveta vznikla ešte pred naším letopočtom v Alexandrii, na štedro dotovanom akademickom pracovisku, no paradoxne, ocenenie jej prvého vydania sa odohralo v kontexte podfinancovania vysokých škôl.

“Euklides v Základoch zhrnul, systematicky usporiadal, doplnil, rozvinul a didakticky majstrovským spôsobom prezentoval všetky podstatné vedecké výsledky v matematike, ku ktorým grécka veda dospela v 6. – 4. storočí p. n. l.” 

V Slove na úvod prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky a inforamtiky, charakterizuje význam tejto vskutku historickej aj kultúrnej udalosti slovami “kniha prináša neoceniteľný vklad do slovenskej kultúry a kultúry vedeckého myslenia a poznania. Srdečne ju odporúčam nielen priaznivcom matematiky, histórie či filozofie, ale aj všetkým tým, ktorí majú záujem o  duchovný dotyk s velikánom antického myslenia Euklidom.”

Nášmu kolegovi, autorovi už dvoch monumentálnych knižných diel, Dejín i Základov, srdečne gratulujeme!