Mentoring žiadateľov o ERC granty - grantová výzva

Nadácia ESET a CVTI SR spúšťa 2. ročník mentoringového programu pre podporu žiadostí o prestížne granty Európskej rady pre výskum (ERC)


27. 10. 2022 14.30 hod.
Od: Juraj Tóth

Nadácia ESET a  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) nadväzuje na úspech prvého ročníka mentoringového programu pre podporu žiadostí o prestížne granty Európskej rady pre výskum (ERC) a otvára novú výzvu pre ďalších 6 špičkových vedkýň a vedcov pôsobiacich v slovenských vedeckých inštitúciách. Tí získajú profesionálny ročný program, ktorý im pomôže pripraviť konkurencieschopnú žiadosť.

Výzva pre získanie mentoringového programu je otvorená do 9. decembra 2022

Vedkyne a vedci pôsobiaci na Slovensku získajú prostredníctvom grantu ročný mentoringový program, ktorý nadväzuje na mentoringovú schému Európskej komisie. Mentoringový program je šitý na mieru uchádzačovi a mentormi programu sú zahraniční držitelia ERC grantov, bývalí členovia hodnotiacich panelov ERC či lektori významných zahraničných konzultačných spoločností.

Mentoringový program má pomôcť žiadateľom pri príprave výskumného projektu od spracovania prvotnej idey až po vypracovanie konkurencieschopného projektového návrhu.

Grantová výzva je určená vedkyniam a vedcom všetkých vedných oblastí pôsobiacim v slovenských inštitúciách, ktorí spĺňajú podmienky profilov výskumných pracovníkov ERC (Starting, Consolidator alebo Advanced profil) a majú nápad na inovatívny a originálny výskumný projekt, s ktorým sa plánujú uchádzať o ERC grant v horizonte 3 rokov. Grantová výzva je otvorená pre všetky vedné odbory podľa členenia ERC:

  • Vedy o živej prírode
  • Fyzikálne vedy a inžinierstvo
  • Sociálne a humanitné vedy

Viac informácií o programe ako aj možnostiach podávania žiadosti nájdete na stránkach Nadácie Eset