Informatický (dvoj)deň 2022

sa pod záštitou FMFI UK uskutočnil online v dňoch 10-11.10.2022


18. 10. 2022 11.11 hod.
Od: Karolína Miková

Kolegovia z didaktickej katedry, z oddelenia informatiky aj tento rok zrealizovali úspešný ročník Informatického dňa, kde mali možnosť učitelia z praxe získať nové informácie a inšpirácie pre svoje vyučovanie. Prihlásených bolo cez 180 účastníkov. Program Informatického (dvoj)dňa tvorili rôzne typy príspevkov ako workshopy, ktoré mali pozitívne ohlasy, panelová diskusia o hodnotení, ako i krátke prednášky, či príspevky našich absolventov. Tí mohli prezentovať svoje záverečné práce, ktoré takto nezostanú ležať v šuflíkoch, ale dostanú sa reálne do škôl. A samozrejme bola aj pozvaná prednáška. 

Viac o programe si môžete pozrieť na stránke Informatickyden.sk.