Hana Mizerová získala ocenenie pre ženy vo vede

Hana Šmitala Mizerová z Univerzity Komenského v Bratislave získala ocenenie L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede v kategórii formálne vedy.


Pôsobí na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky FMFI UK. Zaoberá sa matematickými modelmi prúdenia tekutín, kvapalín a plynov, ktoré sa vyskytujú v mnohých prírodných javoch a inžinierskych aplikáciách. Ide napríklad o prúdenie krvi v cievach, predpoveď počasia, znečistenie ovzdušia, návrh automobilov či prúdenie vzduchu okolo krídla lietadla.

Videovizitka Hany Šmitala Mizerovej (YouTube)

Spolu s ňou ocenenie dňa 28. septembra 2022 získali Xiaolu Hou zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v kategórii inžinierske vedy a technológie a Soňa Kucharíková z Trnavskej univerzity v Trnave v kategórii vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied. Rozdelili si sumu 15 000 eur, ktorú môžu použiť nielen na svoj vedecký výskum.

Talentový program L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede šiesty rok podporuje výskumníčky pôsobiace na Slovensku. Na programe spolupracuje Slovenská akadémia vied, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenská komisia pre UNESCO.