Česko-slovenské kolo ŠVK vo fyzike

V dňoch 26. a 27. mája 2022 uskutočnil v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave už dvanásty ročník postupovej súťaže.


02. 06. 2022 10.18 hod.
Od: Juraj Tekel

S uvoľňovaním opatrení sa postupne vracajú mnohé tradičné podujatia, ktoré počas pandémie nebolo možné zorganizovať. Jedným z nich je Česko-slovenské kolo študentskej vedeckej konferencie vo fyzike. Už dvanáste pokračovanie tejto postupovej súťaže sa v dňoch 26. a 27. mája 2022 uskutočnilo v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Konferencia tradične spája najlepších študentov a študentky bakalárskych a magisterských programov z fyzikálnych odborov v Českej republike a na Slovensku. Ide o práce, ktoré z fakultných kôl ŠVK odporučia komisie, prípadne o  ýnimočné práce, ktoré samostatne prihlásia študenti a schváli ich organizátor. Okrem súťažného rozmeru má stretnutie aj dôležitú vedeckú úlohu – všetci účastníci a účastníčky majú príležitosť prezentovať svoje výsledky, naučiť sa niečo nové, stretnúť kolegov pracujúcich na podobných témach a spraviť prvé kroky vo svojej rozbiehajúcej sa vedeckej kariére.

V prvý deň tohtoročnej konferencie sa uskutočnil sprievodný odborný nesúťažný program. Odzneli dve plenárne prednášky v podaní Samuela Kováčika z KTF a Juraja Országha z KEF, študenti mali tiež možnosť na FMFI navštíviť Laboratórium pokročilých technológií, Laboratórium kvantových technológií a Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie. Príjemné popoludnie zakončila recepcia v priestoroch fakulty.

V piatok potom študenti a študentky Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Prahe, Fakulty jadernej a fyzikálne inženířskej ČVUT v Prahe, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a domácej FMFI UK prezentovali svoje práce pred odbornými komisiami. 36 prác bolo rozdelených do piatich sekcií: Aplikovaná fyzika a biofyzika, Fyzika kondenzovaných látok a teoretická fyzika, Fyzika Zeme a vesmíru, Jadrová a subjadrová fyzika a Všeobecná fyzika a didaktika fyziky. Z prvého miesta sa tešili Anežka Vacková z MFF UK, Jakub Novotný z MFF UK, Jaroslav Jaroš z MFF UK, Karolína Syrokvaš z FJFI ČVUT a Katarína Revická z PF UPJŠ spolu s Katarínou Jirku z FMFI UK.

Víťazom a víťazkám gratulujeme a všetkým účastníkom a učastníčkam veľmi pekne ďakujeme za prezentácie. Vďaka ním mala konferencia veľmi príjemnú atmosféru a vysokú odbornú úroveň. Za podporu podujatia ďakujeme FMFI UK a tiež Nadácii ESET prostredníctvom daru Antona Zajaca.

Fotografie z podujatia

Stránka konferencie - viac informácií, výsledky