Univerzita Komenského patrí medzi najlepšie školy na Slovensku

Univerzita Komenského v Bratislave patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku. Potvrdili to výsledky komplexnej akreditácie, ktoré dňa 27. augusta 2015 prezentovali na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera.


V hodnotení najlepšie obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene.

"Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia publikačná činnosť doktorandov," uviedol predseda Akreditačnej komisie. Naopak, pozitívom komplexnej akreditácie je podľa neho zníženie počtu detašovaných pracovísk - zo 110 na 20.

Akreditačná komisia posúdila spolu 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl. Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.