Kontrolná etapa - študenti končiaci bakalárske štúdium

Termín: do 11.6.2022


25. 05. 2022 12.24 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov bakalárskeho štúdia končiacich v akademickom roku 2021/2022, aby: 

  • si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v systéme AIS2 získané (aj zapísané) hodnotenia a ihneď oznámili e-mailom svojej študijnej referentke, že ukončili svoje skúškové obdobie 
  • osobná účasť študenta na študijnom oddelení nie je potrebná

Termín: najneskôr 11.6.2022