Jakub Bahyl, mladý popularizátor fyziky

2.3.2016, Quark. Jeho meno si niektorí z vás spájajú so získaním druhého miesta v juniorskej kategórii na World Puzzle championship (WPc) v Pekingu v roku 2013. No málokto už vie, že Jakub Bahyl sa vo svojom voľnom čase venuje nadaným študentom stredných škôl a odhaľuje im tajomstvá fyziky.


09. 03. 2016 12.41 hod.
Od: webmaster

Ako dopadlo Slovensko na WPC 2013? 

Slovenský tím sa umiestnil celkovo na 4. mieste. Osobitne vtedy fungovala ešte kategória do 18 rokov, kde hneď traja mladí Slováci obsadili druhé, tretie aj štvrté miesto.

"Ja som sa umiestnil na druhom v kategórii do 18 rokov, ale Slovensko vyhralo tretie aj štvrté miesto, kde sa umiestnili Zuzana Hromcová a Michaela Bieliková, pričom bodové rozdiely medzi týmito miestami neboli veľmi výrazné. Okrem toho je tu hlavná kategória, ktorá je dôležitejšia, tu sa porovnávajú tí najlepší z najlepších. Tu sa na 10. mieste umiestnil náš Peter Hudák. V tejto súťaži umiestnenie v top 10 je najväčšou poctou. Tieto úspechy sú odrazom toho, že u nás fungujú organizácie, ktoré sa venujú príprave žiakov na takéto súťaže už od útleho veku a v tomto je Slovensko naozaj top na celom svete. Žiadna zo súťažiacich krajín nemala takú veľkú delegáciu tvorenú juniorskými riešiteľmi. Keď sa pozerám na svoj úspech vo svetle týchto faktov, pripadá mi nie až taký významný."

Prečo práve fyzika? 

Jakub momentálne študuje už tretí rok odbor všeobecná fyzika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Matematika a fyzika ho lákali už dávno. Na strednej škole sa s kamarátmi zúčastnili na súťaži Cascade projects, kde si pripravili popularizačnú prednášku na tému Vývoj vesmíru a na celoslovenskom kole s ním vyhrali druhé miesto. Potom za odmenu nasledovalo sústredenie v Prahe, kde si na dva dni vyskúšali na vlastnej koži, ako vyzerá práca vedca - fyzika. "Každý z účastníkov pracoval na svojom vybranom projekte. Ja som sa venoval holografickému spracovaniu obrazu. Práve tam som si uvedomil, že veda je vlastne celkom super a rozhodol som sa vo výskume pokračovať, tak som napísal o tom SOČ-ku. Známymi zohnal šikovného konzultanta-fyzika zo Žilinskej univerzity, kde sa holografii okrajovo venovali. Celá tá spolupráca a cesta k objavovaniu niečoho ľuďom doposiaľ neznámeho ma presvedčili, že sa nechcem len učiť stáročiami vyvíjané teórie, ale chcem robiť aj výskum." Po nástupe na fakultu sa holografickej tematike ešte chvíľu venoval, no chcel skúsiť aj niečo iné. Chvíľu pracoval v Optickom laserovom centre na FEI, no tiež to nebolo úplne ono. Preto sa začal venovať popularizácii vedy. "Táto práca ma začala veľmi baviť a doteraz v tom vidím obrovský zmysel."

Čo je to Trojsten?

Jakub je členom mimovládnej neziskovej organizácie Trojsten, sídliacej v Bratislave, ktorá združuje väčšinou študentov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Jej cieľom je organizácia súťaží a zážitkových akcií pre stredoškolákov a žiakov základných škôl. "Ja som sa na strednej zúčastňoval na týchto akciách pravidelne. Stretával som sa tu s ľuďmi s podobnými záujmami, ktorí boli veľakrát veľmi múdri, čo ma motivovalo sa zlepšovať. To bolo pre mňa osobne veľmi dôležité, pretože bežná situácia je taká, že keď študujete na strednej a baví vás niečo také "nechutné" ako matematika či fyzika, ľudia vás považujú za divného, lebo tomu nerozumejú. Človek sa môže často potom cítiť zvláštne. Asi by som to nenazval až spoločenskou samovraždou, ale sú prípady, keď netolerancia okolia spôsobí úplnú demotiváciu a študent sa začne zaujímať o veci, ktoré ho až tak veľmi nebavia. Napríklad aj pre toto sú akcie organizované Trojstenom veľmi kľúčové."

Po nástupe na vysokú školu sa ocitol na druhej strane brehu: "Na vysokej som cítil silnú potrebu odvďačiť sa Trojstenu, pretože som si všimol, že mi dali najkvalitnejšiu prípravu, akú som v rámci mojich schopností mohol dostať. Tak som sa stal organizátorom a pomáham viesť vzdelávacie akcie dodnes. Trojsten ako taký tu funguje už vyše 30 rokov a každým rokom sa nájdu mnohí čerství vysokoškoláci, ktorým staršia generácia odovzdá skúsenosti. Najstarší organizátori teraz už pracujú po celom svete v mnohých najlepších výskumných strediskách a firmách. Stále si však pamätajú, kde sa to celé začalo a Trojstenu veľakrát pomáhajú aspoň finančne."

Semináre, letné školy, Náboj...

Trojsten organizuje korešpondenčné semináre z matematiky, fyziky a programovania, kde sa študentom zadávajú nekonvenčné úlohy, ktoré rozvíjajú najmä kreativitu. Z každého odboru sa konajú za polrok tri kolá a najlepších 36 študentov je potom pozvaných na týždenné sústredenie, kde sa okrem rôznych prednášok a experimentov venujú aj športovým aktivitám. Ďalšia známa akcia, ktorej hlavným organizátorom je Jakub, sa volá Fyzikálny Náboj. V roku 2015 sa túto súťaž po dlhých rokoch podarilo posunúť na medzinárodnú úroveň, keď sa na Náboji zúčastnilo dokopy 104 tímov zo Slovenska, z Česka a Maďarska. Trojsten organizuje aj letné školy, počas ktorých prídu prihlásení študenti na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK a na dva týždne si vyskúšajú, s podporou vedenia fakulty, ako to na vysokej škole funguje. "Mnohí z nich po maturite aj reálne idú študovať daný odbor buď na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, alebo do zahraničia. Napríklad ja, keď som nastúpil do prvého ročníka, už som poznal aspoň 10 ďalších prvákov práve vďaka akciám Trojstenu. Tí najlepší väčšinou idú študovať do zahraničia, ale nie je to pravidlo."

Podľa Jakuba je popularizácia vedy na Slovensku na pomerne dobrej úrovni, no vidí jeden zásadný problém: "Finančný tok do popularizácie vedy je na Slovensku buď slabý, alebo neefektívne využitý. Stále sa dozvedám, aké rôzne (kvalitné) popularizačné projekty sa tu a tam obmedzujú a rušia. Nechcem byť veľmi explicitný, ale zmenu toku financií do podobných projektov som nepostrehol, takže problém bude asi inde."

Vízie do budúcnosti 

Tento rok čakajú Jakuba bakalárske štátnice. Bakalársku prácu si robí v Prahe na Katedre fyziky nízkych teplôt na Karlovej univerzite. "O tejto možnosti som sa dozvedel od dobrého známeho, ktorý tam už študuje. Dal som tomu šancu a prišiel som sa tam pozrieť, aby som videl na vlastné oči, ako vyzerajú laboratóriá, vedecká činnosť a komunita. Všetko z menovaného ma v pozitívnom zmysle presvedčilo amomentálne si tam robím bakalárku v oblasti výskumu kvantových turbulencií v supratekutom héliu. Dlhšie som mal však dilemu, čo robiť po skončení bakalárskeho stupňa. Na jednej strane ma veda baví, no popularizácia vedy je užitočná a potrebná v tejto krajine a mňa osobne táto práca tiež napĺňa. Tu mi opäť pomohli priatelia, ktorí mi poradili, že ak si neviem vybrať medzi vedou a prácou s talentovanou mládežou, tak je rozumnejšie pokračovať vo vede a potom sa možno rozhodnúť pre niečo iné, než naopak. Lebo vrátiť sa do vedy, keď z nej človek na nejaký čas vypadne, býva ťažké. Takže určite chcem pokračovať na magisterskom stupni v štúdiu fyziky a potom... uvidíme."