Program vedeckej spolupráce "Murgaš"

umožňuje získať financie na pokrytie cestovných a pobytových nákladov francúzskych vedeckých pracovníkov na Slovensku v druhom polroku 2021


10. 05. 2021 22.00 hod.
Od: Juraj Tóth

Francúzsky inštitút na Slovensku a Francúzske veľvyslanectvo otvárajú výnimočne len v roku 2021 program vedeckej spolupráce s cieľom podporiť rozvoj francúzsko-slovenskej vedeckej spolupráce a umožniť francúzskym vedcom spoznať Slovensko a výsledky jeho výskumu.

Cieľom je podpora nových francúzsko-slovenských vedeckých kolektívov, ktoré by ďalej pracovali na spoločných projektoch a zapojili sa do budúcich projektových výziev. 

Prioritné témy programu sú:

  • Vesmírne technológie;
  • Energetická tranzícia (vrátane vodíka a batérií);
  • Kvantové technológie;
  • Biotechnológie;
  • Umelá inteligencia a digitalizácia;
  • Obrana a bezpečnosť. 

Avšak aj projekty z iných oblastí sa môžu zapojiť do tohto programu. 

Žiadosť musí byť podaná francúzskym kolektívom do 25. mája 2021. Výsledky výberového konania budú známe začiatkom júna. Čerpanie prostriedkov môže začať hneď po oznámení výsledkov a musia sa vyčerpať do konca roka 2021. 

Kompletné informácie si môžu pozrieť Vaši francúzski kolegovia na nasledovnej stránke: https://www.slovaquie.campusfrance.org/fr/programme-de-decouverte-scientifique-de-la-slovaquie-murgas.   

Boli by sme Vám povďační, keby ste tento link preposlali Vašim frankofónnym vedcom, francúzskym partnerom, s ktorými by ste chceli nadviazať spoluprácu, alebo s ktorými už spolupracujete. Môžete sa taktiež obrátiť aj priamo na pána Yana Pautrata, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku na nasledovnej adrese: yan.pautratdiplomatie.gouv.fr.