Misia Mars (súťaž)

Súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl. Termín uzávierky: 24.10.2016


17. 10. 2016 09.27 hod.
Od: Jozef Masarik

Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) organizujú súťaž Misia Mars s cieľom povzbudiť u študentov záujem o vedu a techniku. Úlohou súťažiacich študentov alebo študentských tímov je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý následne medzinárodný tím pod vedením slovenskej astrobiologičky Michaely Musilovej zrealizuje počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017. Výhercovia dostanú okrem vecných cien aj príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN v Ženeve. Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na našej webstránke: www.misiamars.sk.  

Facebook link: https://www.facebook.com/SlovenskeElektrarne/posts/1396610137035079 


Termín uzávierky podávania prihlášok predĺžený do 24.10.2016