O CERNe na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK

Bratislava 25. marca 2015: Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sa dnes uskutočnilo podujatie určené primárne pre študentov stredných škôl: "Úžasný svet CERNu a jeho výskum - staň sa súčasťou!".


Hlavným zámerom tohto projektu bolo motivovať stredoškolákov študovať fyziku a iné vedecké odbory. Program tvorili prednášky predstaviteľov CERNu, vedúcich všetkých slovenských projektov v CERNe, ako aj slovenských odborníkov pôsobiacich v CERNe. Osobitne zaujímavými boli prezentácie doc. Stanislava Tokára a prof. Branislava Sitára z FMFI UK. Študenti sa tu dozvedeli o rôznych programoch a podujatiach, ktoré pre nich CERN ponúka. Dôležitou časťou bolo aj informovanie o možnostiach kariéry v CERNe pre mladých vedcov, inžinierov, ale aj odborníkov v iných oblastiach.

"Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK má v CERNe viacero absolventov na trvalých pobytoch, niektorých na významných pozíciách. Nie je náhoda, že práve na pôde tejto našej fakulty pôsobí aj predseda Výboru pre spoluprácu SR s CERNom a bývalý viceprezident Rady CERNu. Naši fyzici sa podieľajú sa dobrodružnom posúvaní poznania štruktúry hmoty do najmenších detailov. CERN však nie je len populárny najväčší stroj na svete s dĺžkou takmer rovnajúcou sa vzdialenosti Bratislava - Senec alebo polovici cesty z Bratislavy do Viedne - unikátny urýchľovač LHC vybavený špičkovou technikou či Higgsov bozón vzbudzujúci záujem na celom svete. CERN je aj vedecké zanietenie, túžba po objavovaní a bádaní," skonštatoval rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Organizátormi unikátneho edukačno-popularizačného prednáškového bloku o najväčšom laboratóriu časticovej fyziky na svete boli Univerzita Komenského v Bratislave, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Európska organizácia pre jadrový výskum CERN.