FMFI UK hodnotená ako najlepšia fakulta v rankingu ARRA


26. 11. 2014 20.03 hod.

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predkladá v poradí už desiate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za rok 2013.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK bola hodnotená ako najlepšia fakulta v skupine prírodných vied. Pozíciu na prvej priečke si oproti minulému roku ešte upevnila, všetky kritériá už dlhodobo dosahujú vysokú úroveň, ale tento rok ich plnenie dokázala ešte zvýšiť.

Ďalšie informácie