Úspechy mladých fyzikov

Boris Andel, Pavol Matlovič a Marek Tatarka držiteľmi cien v súťaži vedeckých prác mladých fyzikov, ktorú organizovala Slovenská fyzikálna spoločnosť.


14. 08. 2022 13.34 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Do súťaže vedeckých prác mladých fyzikov 2022 o najlepšie vedecké práce vytvorené za posledných 5 rokov sa prihlásilo dvanásť mladých fyzikov z akademických a univerzitných pracovísk. Členovia hodnotiacej komisie mali pomerne ťažkú úlohu spravodlivo ohodnotiť zaslané práce a v konečnom dôsledku stanoviť umiestnenie prihlásených. Obzvlášť vysoko ocenili úroveň a aktuálnosť zamerania zaslaných prác a podiel mladých vedeckých pracovníkov na vzniku vedeckých prác. Zaslané práce boli publikované v špičkových fyzikálnych časopisoch s vysokým impakt faktorom, pričom zaslané práce tiež poukázali na široké zapojenie do zahraničnej spolupráce mladých vedeckých pracovníkov. Výbor SFS na návrh hodnotiacej komisie a tiež aj vzhľadom na vyrovnanosť a kvalitu zaslaných prác rozhodol oceniť na jednotlivých miestach viacero prihlásených a rozdelil ceny v roku 2022 nasledovne: 


1. cenu
získali

Mgr. Boris Andel, PhD
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 

RNDr. Pavol Matlovič, PhD
Oddelenie astronómie a astrofyziky, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Mlynská dolina 

RNDr. Anton Repko, PhD
ddelenie jadrovej fyziky, Fyzikálny ústav SAV 


2. cenu
získali

RNDr. Ladislav Galdun, PhD
Centrum Progresívnych Materiálov-Technologický a inovačný park, UPJŠ Košice

Mgr. Marek Tatarko, PhD
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

RNDr. Šimon Mackovjak, PhD
Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV 


3. cenu získali

Ing. Petra Hajdová, PhD
Oddelenie materiálovej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV 

RNDr. Jaroslav Merc
Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ, Košice 

Ing., RNDr. Andrea Džubinská, PhD
Centrum Progresívnych Materiálov-Technologický a inovačný park, UPJŠ Košice


Kolegom z FMFI srdečne blahoželáme.

 


Zdroj správy: Slovenská fyzikálna spoločnosť